8. B - rozvrh hodin

Rozvrh hodin

Učitelé 2018/19

Předmět Vyučující Kde najdu vyučujícího
Český jazyk Zdena Popelíková
přízemí, kabinet M
Anglický jazyk Jaroslava Kubernátová přízemí, kabinet Aj
Německý jazyk Yvona Nováková
1. patro, ředitelna
Ruský jazyk Pavla Böhmová
přízemí, sborovna
Dějepis, Naše kořeny
Yvona Nováková 1. patro, ředitelna
Výchova k občanství Zdena Popelíková
přízemí, kabinet M
Výchova ke zdraví Kristýna Kameníková mezipatro, kabinet F
Informatika Karel Denk
ředitelna
Zeměpis, Práce s materiály
Eva Brůhová
2. patro, kabinet D
Matematika Stanislava Hubená
mezipatro, kabinet Pp
Přírodopis Jana Jandová
mezipatro, kabinet Pp
Fyzika Veronika Kollrossová mezipatro, kabinet F
Výchova k tvořivosti - VV Věra Drahorádová 2. patro, kabinet VV
Výchova k tvořivosti - HV Martina Kalistová
přízemí, sborovna
Tělesná výchova, Sportovní hry
Václav Šelmát
Otakar Vylít
přízemí, kancelář
1. patro, kabinet Z
ČaSp Veronika Kollrossová mezipatro, kabinet F
Mechatronika Petr Zahradník dochází z jiné školy

Rozdělení žáků do skupin:

ČaSp A ČaSp B
Aichinger Filip Martinová Kristýna
Batěk Tomáš Nushartová Andrea
Begerl Lea Pavlík Marek
Čížková Alena Rynešová Viktorie
Hanigerová Aneta Skýpalová Aneta
Kodyšová Anežka Štampachová Magdaléna
Kovářík Adam Turková Alexandra
Krýslová Mahulena Veseláková Adéla
Křesťan Petr Vizingerová Eva
Kubernátová Tereza Vlasáková Zdena
Lavičková Kristýna Václavíčková Simona
Kováč Tadeáš

Organizační záležitosti:

- dojíždějící děti mohou ráno využívat družinu (7.00, hlavní budova, třída proti vchodu); Klatovští přichází do školy nejdříve 20 minut před začátkem vyučování

- děti mohou odcházet ze školy pouze v doprovodu rodičů

- předem známá nepřítomnost dítěte ve škole se zapíše do ŽK; v případě delší nepřítomnosti na školní formulář (webové stránky školy)

Volitelné předměty - rozdělení do skupin od školního roku 2018/19:

Práce s materiály Sportovní hry Naše kořeny Mechatronika
Čížková Begerl Hanzlík Aichinger
Hanigerová Krýslová Skýpalová Batěk
Kodyšová Kubernátová Kovářík
Martinová Nushartová Křesťan
Veseláková Štampachová Lavičková
Turková Pavlík
Vizingerová Vlasáková
Rynešová
Václavíčková
Kováč