Sedmáci - hlavní strana

2019/20 - neučím v žádné 7. třídě

Co nás čeká v letošním školním roce:

  • raný středověk, křesťanství
  • vrcholný středověk
  • husitství, pozdní středověk
  • renesance, humanismus, objevné plavby
  • reformace, třicetiletá válka

Příběhy z doby křížových výprav

Zadání: vymysli příběh. Fantazii se meze nekladou. Jediná podmínka - v příběhu se musí objevit následující slova: kříž, templář, Palestina, křesťanství, Jeruzalém, křižák, Urban II., Turci, Ježíš, hrobka.

Kája Belfín, Naty Jiříková
Byl jednou jeden král Urban II. a tomu se ve snu zjevil kříž. Když se probral, zjistil, že k němu mluví Ježíš. Měl kvůli křesťanství osvobodit Jeruzalém, který obývali Turci. A také mu řekl, že musí mít na svém oděvu kvůli křesťanství kříž. Král Urban II. svolal vesnici: "Potřebuji odvážné bojovníky, kteří by šli se mnou do Jeruzaléma osvobodit ostatky Ježíše Krista. Budeme silní křižáci, co budou putovat z Palestiny do Jeruzaléma." V tu chvíli se přihlásil čaroděj Gandalf a temný templář Bilbo Pytlík. "My půjdeme do nejtemnější temnoty. Osvobodit nějakou hrobku pro nás bude sranda." Gandalf vytáhl svou čarovnou hůl, z nebe se snesl meteor a spadl na Jeruzalém. Najednou přijel Ježíš na růžovém poníkovi s červenou hřívou. Gandalf se lekl a vyslal další meteorit na Ježíše. Tento meteorit nakonec zničil celý Jeruzalém.

Magda Matějková, Kristýna Zemanová
Na velikém kopci uprostřed oblaků vypukly křížové výpravy. Znakem výprav byl kříž, symbol křesťanství. Říkalo se jim křižáci. Byla to velká tažení do Palestiny. Jejich cílem bylo vysvobodit hrob Ježíše Krista z rukou Turků v nebeském Jeruzalémě. Uprostřed rozkvetlých oblaků potkali křižáci templáře, kteří psali na oblaku rytířský řád. Zanedlouho potkali papeže Urbana II., který jim věštil budoucnost. Nakonec přišli křižáci o mnoho životů a Evropa se v nebesích seznámila například s výrobou vzdušeného mrakového skla a cukru z mrakové třtiny.

Lucka Kadlecová, Jana Grosskopfová
Když jsem vymyslel stroj času, chtěl jsem se podívat do doby, kdy žil Urban II., který chtěl osvobodit Jeruzalém od Turků. Když jsem přijel svým strojem, ocitl jsem se uprostřed tažení křižáků do Palestiny. Docela mě překvapilo, že jeli ve vlaku s okýnky plnými křížů. Zřejmě to byli poslové křesťanství. Vlak byl poháněn Ježíšovou myslí. Ještě překvapivější bylo, že nejel po kolejích. Protože byl vlak plný, templáři se do něj nevešli a museli jet na kolech. Tak jsem také popadl kolo a vydal se s nimi na cestu k hrobce Ježíše Krista. Když jsme přijeli do Jeruzaléma, vyzbrojili mě a já s nimi táhl do války. Válku jsme vyhráli a já se vrátil šťastný a poučený svým strojem času zpět do roku 2666.

Nikola Hoffmannová, Karolína Zemanová
Když jsem se na svém oslu blížil k Palestině, spatřil jsem stovky, možná tisíce vojáků, kteří byli oděni v různobarevné oděvy, ale každý z nich měl na sobě kříž. Raději jsem se vzdálil. Když jsem se znovu vydal na cestu, potkal jsem domorodce a ti mi vysvětlili, že to bylo vojsko křižáků, které údajně přijelo bojovat o Jeruzalém a křesťanskou víru. V Jeruzalémě je totiž hrobka Ježíše Krista. Když jsem se blížil ke Svaté zemi, vyzvedl jsem si u templářů své cennosti a úspory, které jsem si k nim uložil v Narnii. Když už jsem byl na hranici Jeruzaléma, zastoupili mi cestu hlídací skřeti. Sdělili mi, že tudy za chvíli projdou Turci se svoji družinou. Opravdu jsem je po chvíli spatřil. Na hlavách měli turbany jako opravdoví pouštní muži. Jejich koně byli už od pohledu vznešení. Když projeli, objevil se u skřetů papež Urban II. Sdělil skřetům, že se k městu blíží křižáci. Skřeti svolali celé své rodiny a ochranné dvoumetrové housenky a začali stavět barikády. Mne zahnali do úkrytu. Pak už jsem jen slyšel jekot a dunění kopyt na náměstí. V úkrytu nás bylo mnoho, nějaký obr mě povalil a já upadl do bezvědomí. Pak už jen vím, že křižáci vyhráli a slavili. Poté jsem se vydal na cestu zpět. Ve své rodné Narnii jsem tento zápis zapsal do svého cestovního deníku s názvem Miliarda. Nikdy nezapomenu na ten magický pohled na obyvatele Svaté země. Všeználek narnijský, v Narnii 35.

Aleš Mach, Lukáš Koláček
Kdysi v dávných dobách ve vrcholném středověku oslovil papež Urban II. všechen lid. Vyzval ho, ať se kdo chce vydá na osvobození Jeruzaléma, který obléhají Turci. Když úkol splní, v nekonečné slávě budou uctíváni a bohatstvím budou zahrnuti. A tak se zdatní rytíři, řemeslníci i ostatní poddaní vydali ve jménu kříže do Palestiny, aby v Jeruzalémě znovu vzbudili křesťanství a dobyli Ježíšovu hrobku. Křižáci pak cestou hrady stavějí a rytířské řády zakládají. Templáři však banku stavějí si, místo toho, aby šli za svým posláním. Najednou se jejich banky promění v obří vozy, kterými se dostanou až do Svaté země. Turci byli ukrutní, ale templáři ještě víc. Nakonec však vyhrajou a plno zlata dostanou. Tím končí tento příběh dávný. Čekejte na další vydání.

Štefan Babics, Marek Rašek
Vynalezli jsme stroj času, který nás přenesl do doby tažení vojáků pod vedením Urbana II. Urban II. byl křesťan, který byl vynikajícím řečníkem. Táhl do Jeruzaléma do hrobky Ježíše. Když nás stroj času dopravil kam jsme chtěli, porozhlédli jsme se a v dálce uviděli ležící vojáky. Za nimi stáli Turci, kteří byli připraveni k boji.  V tu chvíli jsme také spatřili jasně svítící červené kříže a došlo nám, že ležící vojáci jsou křižáci. Začali jsme utíkat. Poslední, co jsme slyšeli, bylo slovo Palestina.

Petra Kvěchová, Nikola Toušová
Urban II. vyslovil ve jménu kříže a křesťanství: jděte do Jeruzaléma a vysvoboďte hrobku Ježíše Krista z rukou Turků. Jeden křižák šel obhlédnout krajinu. Když se dostal do hradu, vysvobodil templáře. Ten sebral Palestinu a odešel zpátky domů.