Šesťáci - hlavní strana

FOTOGALERIE

2019/20 - neučím v žádné 6. třídě

 

Vaříme z prosa (2014) Spolu s maminkami či babičkami jste vytvořili výborná jídla. Připomenout si vše můžete ve fotogalerii.

Zadání: vymysli říkanku na téma pravěk. Použij slova lovec, mamut, oštěp, lov. (2013)

Jeden starý lovec
byl to velký borec.
Pokaždé když vyšel ven,
s lovem byl spokojen.
Jeho oštěp ostrý byl,
každého mamuta s ním zabil.

Terezka Černá

Lovci lehký život  neměli,
lovy pro ně těžké byly
a tak kameny a oštěpy si připravovali,
pak mamuty objevit museli.
Kameny a oštěpy vrhat začali,
ulovit a rozporcovat museli.
Syrový však nebyl dobrý
a tak oheň rozdělali.
Tlupa se pak najedla,
určitě až dosyta.

Pepča Flídr

Lov na mamuta už se blíží.
Lovci si oštěpy brousí.
Na kořist se všichni těší.

Andrea Bednaříková

Zadání: vymysli příběh. Fantazii se meze nekladou. Jediná podmínka - použij slova:král, Babylon, Šamaš, zikkurat, Chammurapi, sokol, velbloud, osel, kobra, moucha.

Moucha CC (Pavla Trávníčková, Aneta Janečková)

Byl jednou jeden sedlák jménem Uriáš. Šel na lov do lesa, aby měli co jíst. Při cestě na lov si ochočil sokola, který zahlédl svým bystrým zrakem kobru. Cestou domů mu zkřížil cestu král Chammurapi se svou družinou. Král Chammurapi pozval sedláka do města Babylon, kde sídlil. Ukázal sedlákovi zákoník, který právě vytvořil. Po čase se ze sedláka stal králův rádce. Jednoho dne se zákoník záhadně ztratil. Rozzuřený král poslal Uriáše do zikkuratu pro radu od boha Šamaše. Bůh Šamaš ho poslal na sever. Uriáš si vzal královu družinu, velbloudy a osly. Po cestě založili dvě města: Ur, Uruk. Když zakládali druhé město Uruk, začala je otravovat velká moucha CC. Proto jim stavba trvala tak dlouho. Moucha štípla rádce, který dopadl na kámen a tvrdě usnul. Kámen se pohnul. A pod ním nalezli zákoník. Cestou domů přivázali rádce ke karavaně a táhli ho za sebou. Velká moucha CC se vezla na jeho velkém břiše. Dorazili domů šťastni a zdrávi až na rádce, který byl samá modřina a písek. Začali uctívat mouchu CC, která jim pomohla nalézt zákoník.

Mezopotámie (Sára Spolwindová a Eliška Křepelová)

Jednou takhle žil Chammurapi a byl to král v Babylonu. Na ráno si objednal snídani a vyrazil na cestu s velbloudy. Vzal si s sebou mazlíčka kobru jménem Šupinka. Na cestě pouští potkali osla s mouchou a s sebou měli také přítele sokola. Když dorazili na místo, viděli obrovský zikkurat. A v tom zikkuratu je pohostil bůh Šamaš. A šťastně se vrátili domů i s oslem, mouchou a sokolem.

Bez názvu (Marika Turková, Sára Syková)

Bylo jednou jedno město ve starověké Mezotámii, které se jmenovalo Babylon. V Babylonu žil král jménem Chammurapi, který uctíval hlavně boha Šamaše. Jednoho dne stál před svým zikkuratem a koukal se na karavany, které vedli osli a velbloudi. Ale najednou se lekl, protože před sebou uviděl velkou kobru a tak utíkal do chrámu, aby všem řekl o této hrozné věci. Poddaní mu řekli, aby se uklidnil a šel si lehnout.  Když Chammurapi vešel do svého pokoje, na jeho posteli ležela mrtvá moucha a tak omdlel. Potom se probudil na poušti a vedle něho byl sokol, který mluvil a Chammurapi znovu omdlel. A když se znovu probudil,  zjistil, že to byl jenom sen.

Mezopotámie (Filip Kufner, Aleš Bosák a Marek Holar)

Žil byl jeden král a žil ve velmi proslulém městě Babylon. Ten král se jmenoval Chammurapi. Byl velmi proslulý, protože mu předal panování bůh Šamaš. Nechal postavit Zikkurat, pro boha Šamaše. Když Chammurapi seděl na trůně, tak mu na hlavu přistál sokol. Za chvíli přišel zemědělec se svým oslem a kolem osla se proháněla moucha. Chammurapi zjistil, že zemědělec je zrádce od vojska kobra.
Chammurapi přišel na to, že viděl přivázaného velblouda u zikkuratu.

Mezopotámie (Míša Karlík, Dan Pikeš)

Bylo jednou jedno město Mezopotámie a v něm žil král Chammurapi, šestý král starobabylonské říše. V Mezopotámii uctívali zvířata: sokola, krokodýla.
v Mezopotámii byl osel, který se snažil spolknout mouchu, ale nepodařilo se mu to, protože se mu moucha vyhýbala. Král měl sen, kde se mu zdálo o Šamašovi, jak vykradl zikkurat. Král potkal kobru, když šel navštívit zikkurat. Šamaš potkal velblouda,  když jel do Mezopotámie na oslovi.

Velká a zajímavá výprava (Jirka Kahánek, Dominik Lacko)

Cestoval jsem po poušti a asi po 24 hodinách jsem narazil na zajímavé město jménem Babylon. Stavěli tam velké stavby jménem zikkuraty. Cestou tam mě pořád otravovala jedna protivná moucha, potom jsem narazil na zvláštního hada jménem Kobra. Nad městem létal obrovský sokol. Když jsem byl na odchodu z města a byl jsem hrozně unavený, tak mě svezl velbloud. Cestou šel osamělý osel. Když jsem se znova vydal na výpravu, tak jsem objevil druhé město jménem Egypt. Kolem šel všemohoucí král, zeptal  jsem se ho na jméno, on odpověděl Chammurapi. V Egyptě byl také uctívaný bůh Šamaš.

Chammurapi (Patrik Bauer, Maty Mudra)

Byl jednou jeden velmi podivný král, který měl rád zvířata. Jeho služebnice moucha se ho zeptala: ,,Čó bji ště chťalý k vobjedu, pane Chammurapi.´´ Chammurapi odpoví: ,,Vejce od slepice a nějakou zmrzlinu. Ale musí mi to uvařit strýček Šamaš.´´ Za chvíli se v zikkuratu objevil Šamaš se smaženou kobrou, Chammurapi zařve:,,Šamaši, ty jsi obrovský osel!"  Šamaš byl naštvaný. A Šamaš po chvíli přinesl, co si pán Chammurapi přál. Bůh Slunce se proměnil v sokola a uletěl. Od té doby je v Babylonu klid a projíždí tam jenom karavany s velbloudy.

Bez názvu (Honzík Rada, Péťa Schöppelová)

Byl jednou jeden král jménem Chammurapi. Jednou, když byl u řeky Eufrat na místě, kde mělo stát město budoucnosti Babylon, osvítil ho bůh Šamaš. Řekl mu, aby na tomto místě postavil velikánský zikkurat a pojmenoval ho chrám mocného sokola. Bůh odešel a cestou snědl osla. Král jel zpátky na velbloudovi do města Ninive. V Ninive ho přivítala jeho žena Klacud a syn Chandy . O rok později vydal velkolepý zákon, který se řídí heslem oko za oko, zub za zub. K tomuto činu ho přiměla bohyně Ištar, převlečená za mouchu, s velkou ochočenou kobrou. Začal se jí smát a ona ho začarovala do kamene.

Bez názvu (Sebi Malát, Péťa Lorenc)

Král Chammurapi bydlel v Babylonu s Asterixem, Obelixem, Scooby-dooem  a stavěl pyramidy, zikkuraty, cukrárny. V jeho osobní zoo měl mouchu, osla, kobru, sokola, velblouda a pár mimozemšťanů včetně teletabíz, draka a Šamaše.

Stroj času (Péťa Brabec, Honzík Reitmayer)

Když jsem byl ještě vědec, napadlo mě vyrobit stroj času. Nejdřív jsem nevěděl co s tím, ale pak přišel nápad prozkoumat starověkou Mezopotámii. Když jsem měl stroj hotový, vstoupil jsem do něj. Stroj mě přenesl na poušť, kde mě zajala královská družina. Vojáci mě přivedli do města Babylonu. Ve městě stál nádherný zikkurat. Vojáci mě zavedli ke králi Chammurapimu. Král mě nechal odvést do žaláře, kde jsem potkal starého Babyloňana, který se modlil k bohovi Šamašovi. Když jsem přišel blíže, řekl chraplavým hlasem „Ten král je pěkný osel" a praštil mouchu v letu. Poté mě vojáci vyvedli z paláce a posadili mě na velblouda a řekli mi, ať se už nevracím. Když jsem se dostal na poušť, slyšel jsem let sokola.

Chammurapi na cestách (Štěpka Plešková a Šárka Schöppelová)

Před dávnými časy žilo jedno dítě jménem Chammurapi. Žil ve známém městě Babylon. Jednou když si Chammurapi hrál venku, tak se u něj zjevil bůh Šamaš. Dal mu posvátného sokola a řekl: ,,Když ti bude nejhůře, tak ti sokol pomůže."
O deset let později.
Chammurapi se vydal do velkého posvátného zikkuratu na svém věrném oslovi. Jak tak jel, uviděl studnu, tak se do ní podíval a tam byla ubohá moucha a křičela:
,,Pomoc mi Chammurapi, pomoc mi, když mi pomůžeš, splním ti tři přání." Když už byl u zikkuratu, zjevil se král Rofmok III. na své velké kobře. Chammurapi se zarazil a volal mouchu, aby mu splnila jedno ze tří přání. Přál si velblouda a moucha řekla: ,,Tady máš velblouda." Chammurapi na něj naskočil a odjel při západu slunce.
Pokračování příště.

Chammurapi na cestě (Zdenka Procházková, Nika Kubíková)

Byl jednou jeden král jménem Chammurapi. Bydlel ve svém městě jménem Babylon. Jednoho dne jeli na velbloudech a potkali sokola jménem Šamaš. Chammurapi si oblíbil Šamaše, protože s ním byla sranda. Jeli jednou spolu na vyjížďku, najednou je zastavil osel Trdlo. Byl hodně nešikovný a neposedný, furt si musel zpívat mouchu. Velbloud si  Trdlo velmi oblíbil. Když dorazili do zikkuratu, osel se začal smát. Všichni se divili, zeptali se osla a osel odpověděl: Vidím vtipnou kobru. Kobra se zeptá: Dáte si někdo se mnou něco k pití?  Všichni se začali smát. Chamurapi se nemohl smíchy udržet na nohou. Po týdnech bolestí to konečně přestalo. Osel začal zpívat mouchu. Všechny mouchu naučil a zpívali až do smrti. Zazvonil zvonec a komedie je konec.

 


2012/13

Vybíráme z dobrovolných úkolů:

Zadání: vyhledej na internetu recept z jahel a připrav podle něj jídlo. Vaše perfektní výtvory najdete ve fotogalerii.

FOTOGALERIE


Zadání: vymysli říkanku s použitím minimálně tří slov z přesmyček. V přesmyčkách byla skryta slova: mumie, sarkofág, mumifikace, pyramida, skarabeus.

Kristýnka Kalčíková (6.A)


Mumie, pyramida a skarabeus,
to je ale společnost.
V Egyptě to prostě žije,
je tam také kolotoč?
Pyramida to je stavba,
mumie je strašidlo,
skarabeus to je brouk,
to je super, žůžo, fouk!

Terezka Lebišová (6.B)


V pyramidě mumie
v sarkofágu nežije.
Skarabeus brouk
rád by na ní kouk.

Péťa Hanigerová (6.B)


V pyramidě mumie
leží ani se nemyje.
Leží už tam dlouhou dobu
v sarkofágu nemá vodu.
Skarabeus se jí směje
kam to jenom všechno spěje.
Hygiena v Egyptě
mýdlo, ručník na kryptě.
Voda teče jenom v řece
tam mumie nesmí přece
a tak bude v špíně dál
krýt ji bude jenom šál.
Až Nil jednou dosyta
vylije se z koryta
mumie se usměje
ta se ale poměje.

Eliška Hránková (6.A)


V sarkofágu v pyramidě
ležely tři mumie.
Jedna druhé povídala
co skarab nám provede.
Jedna tvrdí že je hodný
a skaraba uctívá,
druhá tvrdí že je hloupý
a skaraba proklíná.
A ta třetí mumie
podívá se kolem
a uvidí skaraba
jak utíká oknem.

Luky Holý (6.A)


Mumie určitě nevoní,
ale při každé dovolené v Egyptě k ní přivoním.
Když ji vidím, je to k pláči,
protože je zabalená celá v bílém fáči.
Leží celý den nehnutě,
ale zase v krásném teplém Egyptě.

 

Luky sice použil jen jedno slovo, ale říkanka je povedená.


Zadání: vymysli krátký příběh, básničku, rozhovor... Tvé dílko musí obsahovat následující slova: pěstní klín - mamut - bouřka - tlupa - stroj času.

V pravěku (Eliška Hránková 6.A)

V pravěku, jo v pravěku,
lidé vymýšleli používat pěstní klín a zbraně na mamuty.                  
V tlupě žili,
vědě se však nebránili.
Když bouřky přicházely,
nejdřív se jen trochu báli,
pak ale zjistili, že bouřky oheň vyráběly.
Naši vědci zkoušeli stroje času vyráběti,
nikdy se to nepovedlo,
škoda, ach jo.

Rozhovor (Monča Vítovcová 6.B)

R: Co byste chtěli nejvíce vlastnit?
O: Nejraději bych vlastnila stroj času.
R: Proč?
O: Podívala bych se do pravěku - jak si lidé vyráběli
například pěstní klín.
R: A proč tak daleko? Tam žili lidé ještě v tlupách.
O: Ani nevím, ale zajímalo by mě to.
R: A jaká zvířata bys chtěla potkat?
O: Nejvíce mamuta a vlka.
R: Děkuji, náš rozhovor budeme muset ukončit - blíží se k nám bouřka. Na shledanou.
O: Na shledanou.

Cesta do minulosti (Kuba Šlegl 6.B)

Sestrojil jsem stroj času a vytyčil si trasu.
Byla tam tlupa, která hnala na mamuta.
Pěstním klínem ho utloukli a na ohni ho upekli.
Potom spadla souška a začala bouřka.

Báseň o pravěku  (Péťa Hanigerová 6.B)

Vyšel mamut z pralesa
a vtom bouřka zaplesá.
Vezme tlupa pěstní klíny
a už běží lovit stíny.
Stíny nebo mamuty?
Všichni jsou teď napnuti.
Oči ráno otvírám
na stíny se zadívám.
Sen anebo stroj času?
V hlavě si to přetřesu.

V pravěku (Terezka Křiváčková 6.B)

V dobách, kdy lidé žili v tlupách, tenkrát byly silné
bouřky. Taková bouřka trvala pár dní a někdy
i týdnů. Mamuti, velká silná zvířata, kterých se
lidé báli, ale lovili je. Většinou připravili past,
do které mamut spadl a pak po něm házeli
kameny a mlátili ho pěstním klínem a různými
kopími. Žili v tlupě, protože společně byli silnější.
Mít tak stroj času, své informace bych si ověřila.

V pravěku (Karolínka Mikynová 6.A)

Když byla doba kamenná, lidi tu žili v tlupách,
vyrobili pěstní klín a pasti na mamuta.
A pak když přišla bouřka, lidé viděli, že vyrábí oheň a tak
to také zkusili.
My už sice oheň známe, a tak stroj času vyrábíme.
Ten by nás měl přenést do doby kamenné.

V pravěku (Anička Rubášová 6.B)

Mamuti ťapkaj tam a sem,
mamuti ťapkaj pravěkem.
Putují navzdory vánicím a bouřkám,
nebojí se ani tlup.
Pěstní klíny na ně vrhají,
a oni zase zdrhají.
Stroje času se nebojí,
jsou to tvorové z oceli.

V pravěku (Ondra Lidinský 6.B)

Šaman: Něco sa blaža!
Lovec: A co, velka šanana?
Šaman: Něco valkeho. Bouřa.
Lovec: Bohova sa zlobila!
Šaman: Ano.
Malíř: Co sa ta ďaja? Naša tlupa de za velka šanana!
Lovec 2: Někda našel velkaha mamuta v cize propastě!
Šaman: Coža? To vamta pěstna klina a zabatě mamuta!

BŘINK NA SKÁLE.

Dnešní člověk: Ten stroj času mě přenáší jen o jedno století!

V pravěku (Terezka Lebišová 6.B)

Jeden dějepisec se vydal na cestu strojem času
do pravěku. Najednou zahřměla bouřka
a dějepisec se ocitl v době kamenné. Ve skalním
převisu viděl, jak si pravěký člověk pracně vyrábí
pěstní klín, otočí se, vidí tlupu, která chystá past
na mamuta. Najednou se zablýsklo a dějepisec
se s krásnými zážitky ocitl zase v 21. století.

V pravěku (Míša Zlochová 6.B)

A: Páni, podívej se Rexi, to je ale stroj času!
Docela by mě zajímalo, jak se s ním létá.
B: A kdybychom letěli do pravěku?
A: Ty brďo, zkusíme to Rexi, jo?
B: Až tam budeme, tak se pokusíme najít pěstní klín.
A: Tak pojď, sedni vedle mne. Úúúú, letíme do minulosti,
A jsme tu! Rexi, tady je ale bouřka!
B: Doufám, že potkáme mamuty. Koukni, tady asi žila
tlupa lidí. Pojď, jdeme se tam podívat.

Pravěk (Simča Krammerová 6.B) - ZDE

Anička Rubášová 6.B