Zajímavé odkazy

Pro všechny ročníky

Dvaasedmdesát jmen české historie

Neaktuality

Deset století architektury

Artmuseum - umění

Online učebnice dějepisu včetně testů, dokumentů, časových přímek

Památky Prahy

Historie módy

Dějepis - učebnice dějepisu

Národní muzeum - virtuální prohlídka

 

Dějiny udatného českého národa

Slavné dny

Dokumentární filmy - historie

Historie věčně živá - audioarchív Českého rozhlasu

Národní klenoty - historie a jedinečné příběhy památek UNESCO na českém území

Zrezivělá krása - ne všechno, co je rezavé, patří do šrotu

 

Cesta z pravěkého obydlí do současnosti

 

Dějepisné testy online

 

6. ročník

Starověké civilizace - anglicky

Starověký Egypt

Starověký Egypt - virtuální prohlídky, fotografie...

 

Mumifikace - virtuální hra ze starověkého Egypta

 

7. ročník

Středověk

Biblická pátrání

Vikingové. Mýty a legendy

 

8. ročník

Selské baroko

Čarodějnické procesy na Šumpersku

První světová válka 1

První světová válka 2

 

9. ročník

Totalita

Praha v květnu 1945 a dnes

 

Vyprávěj - interaktivní archív České televize

Válku vidět - slyšet - interaktivní stránky o 2. světové válce

Mobilisace 1938

Na vlně první republiky - cyklus o historii a kultuře tohoto období České televize

 

Mapy Evropy